Collega's

Afgelopen weken heb ik namens het personeel van DROS samen met een collega uit Nijmegen  als vast commissielid zitting gehad in een selectiecommissie voor nieuwe leidinggevenden.

De eerste ronde van selectie is…

Lees meer...

Het heilige advies

Stel je voor: een bedrijfsarts adviseert de werkgever een collega die tijdelijk bij een dienstonderdeel werkt daar nog maar eventjes te laten blijven. Dat advies wordt gegeven om terugval in arbeidsongeschiktheid te voorkomen…

Lees meer...