Dat het bondscongres slechts één keer in de vier jaar bijeenkomt, wil niet zeggen dat het hoofd- en het dagelijks bestuur in de tussenliggende tijd ongecontroleerd hun gang kunnen gaan. De NPB-afdelingen sturen namelijk ook vertegenwoordigers naar de bondsraad. Dit gezelschap komt zes tot acht keer per jaar bijeen om met het bestuur het gevoerde en te voeren beleid te bespreken. Hoewel de bondsraad oorspronkelijk als 'adviserend' orgaan bedoeld was, functioneert zij in de praktijk als afgeslankte tussentijdse versie van het congres. Met enig gezag houdt ze dan ook het doen en laten van het hoofdbestuur in de peiling en schroomt niet om bijvoorbeeld de CAO-onderhandelaars van de NPB terug te sturen naar de overlegtafel.

Na het inloggen kun je de contactgegevens bekijken

Vaste Bondsraadleden

Rene Vos
 
Remco Gadella
 
Jos Godefrooij
 
Reserve Bondsraadleden
 
Sandrina van der Wagen