Per 26 februari 2015 is het afdelingsbestuur Oost Nederland actief in de eenheid Oost Nederland. Het doel van de afdeling zal zijn het contact maken en houden met de leden en hen informeren over onderwerpen die regionaal van belang zijn.

Na het inloggen kun je de contactgegevens bekijken


 

Dagelijks bestuur:

     
       
Hans Hakvoort   Voorzitter | Coördinator IBB ON    
Marco Sondermeijer Alg. coördinator | Communicatie | Website    
Marjan Mellendijk Secretaris | Jubilarissen    
Floris Buursink Penningmeester    
       
Toegevoegde kaderleden:      
       
Sandrina van der Wagen Kaderlid | OR lid | Res. Bondsraadlid  
Wieneke van de Bor Notuliste    
       
Hoofdbestuurder:      
Reyer Gerritsen Hoofdbestuurslid